დამფუძნებელი კრების სხდომა. ტფილისი, 1918 წ. ბ. კოზაკის ფოტო.


საქართველო 1918-1921 წწ.

 
Copyright © 2001-2010.    კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია